Welkom op de Immanuelschool!

De Immanuelschool is een fijne buurtschool waar goed onderwijs wordt gegeven door een gedegen en stabiel team van onderwijsprofessionals. We zijn gehuisvest in een prachtig nieuw schoolgebouw, met een aantrekkelijk en uitdagend groen schoolplein. Onze school is een veilige plek waar kinderen verschillende vaardigheden leren om zichzelf zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen en hun talenten te ontdekken.

Nieuwsgierig? Kom gerust eens langs om alles met eigen ogen te bekijken!Nieuws 

Onze groepen 7 en 8 zitten gedurende schooljaar 2023-2024 vol. Voorlopig kunnen we helaas ook geen plek bieden aan nieuwkomers.
Ons laatste nieuws wordt met ouders/verzorgers gedeeld via Social Schools - onze afgeschermde online omgeving voor ouders/verzorgers van onze school. 
 Immanuelschool

Jan de Louterstraat 92
1063 KX Amsterdam

020-6131883
immanuelschool@amosonderwijs.nl

Contact