Praktische informatie

Schooltijden

De Immanuel hanteert een continurooster.
Voor alle groepen gelden de volgende schooltijden:
Maandag t/m vrijdag 08:30 - 14:00 uur
Vanaf 08.20 uur is er inlooptijd.

Wat is een continurooster?

De kinderen lunchen iedere dag op school, samen met de leerkracht. Voordeel van het continurooster is de vaste structuur die het de kinderen biedt. Daarnaast vormt het gezamenlijk eten een sociaal element. In de opbouw van de lessen houden wij uiteraard rekening met het continurooster. De basisvakken taal, lezen en rekenen worden bijvoorbeeld altijd in de ochtend gegeven.

Schoolgids

Hier vindt u alle belangrijke informatie over het schooljaar 2023/2024: Immanuelschool schoolgids 2023-2024

 

Verzuim en verlof

Onderwijstijd is kostbaar. Het streven is schoolverzuim tot een minimum te beperken. Er is sprake van geoorloofd en ongeoorloofd verzuim.

Wij vragen ouders ervoor te zorgen hun kinderen dagelijks op tijd op school te laten komen: te laat komen is vorm van ongeoorloofd verzuim. De lessen beginnen om 08.30u en dan verwachten wij alle kinderen in de klas.

Als uw kind ziek is of een doktersafspraak heeft, vragen wij u een bericht te sturen via Social Schools aan de leerkracht vóór 8.20 uur. 

Wanneer er sprake is van een te hoog ongeoorloofd schoolverzuim (dus ook te laat op school) dan neemt de directie contact op met de ouders. Wanneer dit niet het gewenste effect heeft wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld.

Wanneer is verzuimd geoorloofd? Bij ziekte en gewichtige omstandigheden is er sprake van geoorloofd verzuim.

Indien u verlof wilt aanvragen voor een huwelijk, een uitvaart of jubilea in de familie kunt u bij de directie verlof aanvragen wegens gewichtige omstandigheden. De directeur beoordeelt deze aanvraag voor verlof zelf. Als verlof wordt gevraagd wegens gewichtige omstandigheden voor meer dan tien schooldagen per schooljaar, dan beslist de leerplichtambtenaar.