Aanmelden / inschrijven

Als een kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Sinds vorig jaar zijn bijna alle basisscholen in Amsterdam overgegaan op een stadsbreed gelijk toelatingsbeleid. Hiermee is een einde gekomen aan de verschillende regels per stadsdeel, wijk of school.Dit betekent dat het aanmelden voor de basisschool en het toedelen van de plaatsen op alle deelnemende scholen volgens dezelfde regels gebeurt. Deze regels gelden voor kinderen die vanaf 1 juli 2011 geboren zijn.

Aanmelden voor de basisschool

Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u van de gemeente Amsterdam het aanmeldingsformulier voor de basisschool en een brochure met uitleg over het toelatingsbeleid.
U kunt uw kind alleen aanmelden door dit aanmeldformulier voor de basisschool in te leveren bij de school van uw eerste voorkeur.

Voorrangsscholen

Elk kind heeft voorrang op de acht dichtstbijzijnde (deelnemende) basisscholen in de buurt. Deze voorrang wordt bepaald door de loopafstand tussen het woonadres van uw kind en de school. Wanneer u op Amsterdam.nl/schoolwijzer postcode en huisnummer van het officiële woonadres én de geboortedatum van uw kind invult, kunt u zien of uw kind voorrang heeft op onze school.

Wat moet u doen

Als onze school uw eerste voorkeur is, verzoeken wij u het aanmeldformulier (geen kopie of scan) bij ons in te leveren.
Vul het aanmeldformulier volledig in en onderteken het (vergeet telefoonnummer en e-mailadres niet).
Vul in volgorde van voorkeur minimaal vijf basisscholen in. De school van uw eerste voorkeur, zet u op nummer 1, daarna 2, enzovoort; dit kunnen zowel voorrangsscholen als geen voorrangsscholen zijn.
Let op: Ook wanneer al een ouder broertje of zusje op de school zit, is het noodzakelijk dat u het aanmeldformulier bij ons inlevert. In dit geval is het niet nodig om meerdere voorkeuren op te geven.
Ook voor een kind dat naar de voorschool van de school gaat, moet het aanmeldformulier ingeleverd worden.
Zodra wij uw aanmeldformulier hebben verwerkt, sturen wij u (per post/mail) een bewijs van aanmelding.
Controleer dit bewijs van aanmelding zorgvuldig en neem z.s.m. contact met ons op indien de gegevens niet correct zijn.

In sommige gevallen is het nodig bij de aanmelding schriftelijke bewijsstukken te tonen. Dit geldt in de volgende situaties:

  1. uw kind heeft een VVE-ja-indicatie;
  2. uw kind zit op een IKC;
  3. de voorgedrukte gegevens op het aanmeldformulier zijn niet correct;
  4. u gebruikt een aanmeldformulier zonder voorgedrukte persoonsgegevens van uw kind.

 

Aanmeldformulier kwijt?

Wanneer u geen aanmeldformulier heeft, kunt u dit downloaden van Amsterdam.nl/naardebasisschool of van bboamsterdam.nl. Ook kunt u dit op onze school krijgen. Neem in dit geval altijd een adresbewijs mee, zodat wij de adres- en persoonsgegevens van uw kind kunnen controleren.

Inleverdata voor het aanmeldformulier

De uiterste data voor het inleveren van het aanmeldformulier zijn voor:

  • kinderen geboren tussen 1 januari en 30 april 2015: 1 juni 2018
  • kinderen geboren tussen 1 mei en 31 augustus 2015: 8 november 2018

Zij-instromers

Wanneer u een kind, dat ouder is dan vier jaar, wilt aanmelden op onze school, bekijken we in een persoonlijk gesprek wat de mogelijkheden zijn.

Een belangrijke voorwaarde die wij aan een eventuele overstap stellen is dat de andere school op de hoogte is van de wens om over te stappen. Ook nemen we altijd contact op met deze school. Zo weten we van elkaar wat er aan het gebeuren is en wat een mogelijke reden is voor de ouders om rond te kijken.

Mogelijke plaatsing op onze school hangt ook af van de onderwijsbehoefte van uw kind en het aantal zorgleerlingen in de beoogde groep.

Als het kind in een zorgtraject zit dat nog niet is afgerond, dan is het uitgangspunt dat er pas sprake kan zijn van mogelijke overplaatsing als het traject is afgerond.

Bij plaatsing van een leerling op een nieuwe school wordt tussen de beide scholen de informatie uitgewisseld die noodzakelijk is om het kind goed op de nieuwe school te kunnen begeleiden.

Het wettelijk verplichte onderwijskundige rapport maakt onderdeel uit van de overdracht