Welkom

We vinden een prettige en veilige sfeer in en rond de school erg belangrijk. Als je door onze school loopt, voel je de prettige sfeer die er hangt. We leren onze kinderen hoe ze zichzelf kunnen leren kennen en elkaar en werken aan burgerschapsvorming, onder andere door de aanpak in te zetten van De Vreedzame School. We hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen. We willen dat ze hun talenten en mogelijkheden ontwikkelen en leren benutten. Dit lukt het best wanneer de kinderen het naar hun zin hebben op school, zich veilig voelen en het aanbod hen uitdaagt. Deze voorwaarden creëren we met een goed, professioneel team. We bieden individuele aandacht, leveren maatwerk en hanteren een uniforme aanpak voor didaktiek en pedagogiek.

Een solide basis

Al onze groepen krijgen goed les in de basisvakken: lezen, rekenen, schrijven, taal en spelling. Zo zorgen we voor een doorgaande lijn. We gebruiken methodes die passen bij onze visie op onderwijs. De methode is een leidraad voor het werken aan de beoogde doelen. De leerkracht volgt niet klakkeloos de methode, maar kijkt naar de behoeftes van de kinderen en past daar de lessen op aan. In de klas werken we met een duidelijke structuur zodat de kinderen weten wat er van ze verwacht wordt.

Gezonde school 

We zijn een gezonde school. Meer informatie hierover vindt u in de schoolgids.

Traktatie ideeën opdoen die gezond zijn? Kijk in de traktatiewaaier.  

Team 2023-2024

Op de Immanuelschool werkt een goed en stabiel team, dat hoge eisen stelt aan het werk van de kinderen en zichzelf. Door goed samen te werken, bieden wij onderwijs van hoge kwaliteit en creëren we een omgeving waarin de leerlingen leren en zich ontwikkelen.

Groep 1/2 A

Juf Rina (ma t/m vr)

Groep 1/2 B

Juf Tahnee (ma/di) & Juf Yvonne (woe t/m vr)

Groep 3

Juf Sabrina (ma t/m vr)

Groep 4

Juf Rivarna (ma t/m woe) & Juf Anne (do & vr)

Groep 5

Juf Ikram (ma en vr) en juf Khadija (di t/m do) 

Groep 6

Juf Urmy  (ma t/m vr) en juf Anne (di) 

Groep 7

Juf Jacqueline (ma/di/do/vr) en meester Ferdi (woe) 

Groep 8

Juf Els (ma, di, do, vr) en juf Karima (di, woe)

Onderwijsondersteuners

Juf Ria (ma/woe/do/vr)

Juf Loubna (ma/di)

Juf Anne (di/woe)

Juf Maria (di/do)

Intern begeleider

Renneke Bakker (ma/do/vr)

Administratie en conciërge

Juf Asia (ma t/m do tot 14.30 uur en op vr tot 11.30 uur)

Gym

Meester Medeni (di/do) meester Ian (ma) 

Directie

Hilde Stange en Edith Tjaden 

Voor- en naschoolse opvang

Voorschool

Wij werken samen met Impuls. We weken nauw samen. We behandelen dezelfde thema’s, de peuters en kleuters spelen samen buiten en we voeren regelmatig overleg over de ontwikkeling en doorgaande lijn tussen voorschool en basisschool. Dat maakt voor jonge kinderen de overgang van voorschool naar de kleutergroep makkelijker.

Naschoolse opvang

De naschoolse opvang wordt uitgevoerd door ‘De Blije Bij’ en ‘De Kleine Zeester’.