Welkom

We vinden een prettige en veilige sfeer in en rond de school erg belangrijk! We hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen. We willen dat ze hun talenten en mogelijkheden ontwikkelen en ten volle leren benutten. Dit lukt ook het best wanneer de kinderen het naar hun zin hebben op school, zich veilig voelen en het aanbod hen uitdaagt om zich te ontwikkelen. Deze voorwaarden creëren we. We bieden individuele aandacht, leveren maatwerk en hanteren een uniforme aanpak voor didaktiek en pedagogiek. Duidelijke regels en afspraken met leerlingen en ouders, zorgen voor een gezond pedagogisch klimaat.

Een solide basis

In de ochtenden hebben alle groepen les in de basisvakken: lezen, rekenen, schrijven, taal en spelling. Zo zorgen we voor een doorgaande lijn. We gebruiken methodes die goed passen bij onze visie op onderwijs. De methode is een leidraad voor het werken aan de beoogde doelen. De leerkracht volgt niet klakkeloos de methode, maar kijkt naar de behoeftes van de kinderen en past daar de lessen op aan. In de klas werken we met een duidelijke structuur zodat de kinderen weten wat er van ze verwacht wordt.

Oog voor!

Kinderen verschillen van elkaar – ieder kind is uniek! Ze zijn uniek in hun talenten en mogelijkheden en ze verschillen in de manier waarop ze het beste leren. Sommige leerlingen hebben behoefte aan een andere aanpak of juist meer tijd, terwijl anderen het beter zelfstandig doen. Wij stemmen ons onderwijs af op deze verschillen; daar houden we rekening mee!

Team 2021-2022

Op de Immanuelschool werkt een enthousiast team, dat hoge eisen stelt aan het werk. Door goed samen te werken, bieden wij onderwijs van hoge kwaliteit en creëren we een omgeving waarin de leerlingen leren en zich ontwikkelen.

Groep 1/2 A

Juf Rina (ma t/m vr)

Groep 1/2 B

Juf Jacquelina (ma/di/do/vr) & Juf Yvonne (woe)

Groep 3

Juf Sabrina (ma t/m vr)

Groep 4

Juf Tineke (ma/di/woe/vr) & Juf Yvonne (do)

Groep 5

Juf Eefje (ma t/m vr)

Groep 6

Juf Urmy (ma/di/do/vr) & juf Anne (woe)

Groep 7

Juf Jacqueline (ma/di/do/vr) & Juf Serina (di/woe)

Groep 8

Juf Els (ma/di/do/vr) en juf Urmy (woe)

Onderwijsondersteuners

Juf Ria (di t/m vr)

Juf Loubna (ma/di)

Juf Anne (ma t/m do)

Juf Maria (di/do)

Intern begeleider

Fatma Kökcü (di/do/vr)

Administratie en conciërge

Juf Asia (ma/tm vr)

Gym

Meester Ganzio (di/do/vr)

Directie

Hilde Stange (ma/di/vr) en Johannes de Vlugt (woe/do)

Voor- en naschoolse opvang

Voorschool

Wij werken samen met Impuls. We weken nauw samen. We behandelen dezelfde thema’s, de peuters en kleuters spelen samen buiten en we voeren regelmatig overleg over de ontwikkeling en doorgaande lijn tussen voorschool en basisschool. Dat maakt voor jonge kinderen de overgang van voorschool naar de kleutergroep makkelijker.

Naschoolse opvang

De naschoolse opvang wordt uitgevoerd door ‘De Blije Bij’ en ‘De Kleine Zeester’.